Complan-Multimedia

Forretningsudrevet digitalisering

Carsten Mejlvang, KonceptmagerMen den maleriske overskrift ”A fool with a tool is still a fool” indledte en ledende medarbejder i et IT firma for nogle år siden en meget velskrevet og perspektiverende kronik i Computerworld. Kronikken reflekterer over, hvor ivrige alle i IT-brancen er, når virksomheder har brug for ny digital funktionalitet og når der skal købes software. Kronikken kredser om, hvor svært det er for leverandørerne at hjælpe virksomhederne frem mod det, der tjener kunderne bedst. Nemlig at indfri virksomhedens forretnings-mæssige mål og visioner.

Jeg skal undlade at gå i detaljer med alle de interessante ting, der står i kronikken.. Men hans pointe er klar nok. Den proces, der fører frem til en beslutning om at anskaffe hardware og software, sker tit lang tid før man egentlig har forstået, hvad det er for en opgave, virksomheden skal løse. Alle har part i sagen. Det gælder både rådgivere, IT-leverandører og virksomheden og især ledelsen.

Har vi forstået behovet

Det korte af det lange er, at alle virksomheder, private og offentlige er bedst tjent med altid at have fokus på forretningens reelle behov og nytteværdi. Og i den proces er det vigtigt at huske på, at der er meget forskel på oplevede behov og reelle behov. Det er en vigtig detalje. For hvis vi overser den detalje, kan vi være temmelig sikre på, at digitalisering ikke vil skabe mere værdi i virksomheden.

Store private virksomheder har haft øje for fænomenet i lang tid. Vi kan lære meget af de store private koncerner, når det gælder digitalisering. Fx kan vi lære, at det er afgørende at finde frem til en fælles forståelse af virksomhedens operationelle forretningsgrundlag. Og den skal være så klar, at den kan omsættes til brugbare og enkle robuste digitale løsninger. Ellers bliver det meget vanskeligt at indfri de ofte store forventninger om effektivisering og forbedringer der knytter sig til moderne digital teknologi og den forretningsmæssige virkelighed.

Digitalisering

Lad mig give et eksempel på den mangfoldighed af digitale løsninger, vi omgiver os med. For nogle tid siden deltog jeg i et netværksmøde.

Ved netværksmødet var en repræsentant fra den nationale portal www.borger.dk inviteret til at præsentere ideerne bag dette meget ambitiøse portalprojekt. Et glimrende indlæg, der i grove træk afslørede den udfordring alle offentlige virksomheder står over for de næste fem år. Det var i sig selv spændende. En af de pointer, han bragte på bane, var, at portalen skulle gøre det nemmere for borgeren at finde rundt i den samlede fond af visdom, som det offentlige deler med sine borgere. I sin perspektivering afslørede han, at det pt. sker gennem 3000 hjemmesider, og der kommer flere til hver dag.

Man kunne næsten høre suset fra salen, da antallet af hjemmesider gik op for tilhørerne. Hvordan er det muligt for borgere og virksomheder at finde rundt i dem? Man kunne endda være fristet til at spørge om mangfoldigheden af hjemmesider er med til at gøre det nemmere for borgerne at klare sine forretninger med det offentlige. Det var i alle tilfælde lidt af en øjenåbner for netværksgruppen..

Perspektivet for borgerne

Vi lever i en moderne verden. Fyldt med digitale løsninger, som skal fungere sammen. Så der er behov for, at både private og offentlige virksomheder arbejder sammen om en fælles forståelse af de fantastiske digitale perspektiver. Perspektiver der kan bane vejen for moderne leverancesystemer, som gør op med administrative skel og samtidig redu-cerer, forenkler og standardiserer den voldsomme kompleksitet der er mellem de mange forskellige systemer. Et perspektiv, der i sidste ende giver bedre service til borgerne og massive lettelser for virksomhederne. Forenkling vil bringe os et godt stykke vej. Det vil gøre det nemmere at digitalisere de processer, der skal sikre enkelhed, åbenhed, selvbetjening, selvforvaltning og samt hurtig og smidig betjening for samspillet mellem borgere, virksomheder og det offentlige.

Mange kompetente borgere bruger i dag kommunale selvbetjeningsordninger, betaler regninger i banken, køber aktier på børsen, bestiller flybilletter og køber musik via Internettet. Der er god grund til at tro, at vi som borger eller den rolle vi nu en gang har i samfundet også er klar til at spille en mere aktiv rolle i det moderne samfunds forvalt-ning. Måske kan de nye digitale muligheder være med til at forebygge, at sager opstår, og hvis en sag alligevel opstår, så deltage i den digitale sagsbehandling

Det er et nej til et samarbejde bundet til papir og snørklet praksis, og et ja til ”kundebe-tjening”, hvor alle led fra start til slut fremstår som et samlet digitalt leverancesystem.

Politiske strømninger

Kommunalreform, Velfærdsreform, Kvalitetsreform, Globalisering 2012. Mange flere politiske initiativer vil støde til i dette kaos af forandringer som i de kommende år vil kommer til os. Forandringer der kan svære at forstå, endsige at få øje på når de begyn-der at vise sig. Forandringer, der spiller afgørende ind på den måde, vi som borgere, medarbejdere og ledere skal udfylde vores plads i samfundet. Aldrig har så mange æn-dringer påvirket vores arbejdsliv, fordi vi alle skal være med til at skabe et moderne samfund, hvor der er plads til alle. Og det eneste vi kan være sikre på er, at vi konstant vil være udsat for forandring i et tempo, som ingen næsten kan drømme om. Som den fremtid den meget spændende og tankevækkende bog ”Theory U - Leading From the Future as it Emerges” trækker op. Bogen handler om ledelse og social innovation – et mesterværk som bryder med vanetænkningen. Bogen er skrevet af C. Otto Scharmer og er netop blevet oversat til dansk. Forlaget Ankerhus A/S står bag oversættelsen.

Forandring og digitalisering vil blive vigtige arbejdsvilkår at kunne takle. Mere service af en bedre kvalitet for færre penge vil være temaet. Både teknologisk og organisatorisk står samfundet over for store udfordringer i de kommende år.

Med venlig hilsen
Carsten Mejlvang
Konceptmager

Fakta om vores fokus:

 >Forretningsudvikling og fornyelse

 >Kommunikation og forandring

 >Internet Markedsføring

 >SøgemaskineoptimeringOm forandring:
Hvis du gør som du plejer ender du hvor du plejer. Hvis du vil noget andet må du gøre noget andet.

Dansk tale måde

Citat:
Det er mere sandsynligt, at voksne mennesker handler sig ind i nye måder at tænke på, end at de tænker sig ind i nye måde at handle på.

Richard Pascale.

Om fornyelse:
Hver dag præsenteres vi for fantastiske muligheder, omhyggeligt forklædt som uløselige problemer.

Ukendt

| Søgemaskineoptimering| | Forbrug | | Sund og frisk | | Bredbånd | |Parfume | |Kostumer| | Luksus rejser | | Krydstogt ferie | | Bilpleje | | Espresso | | Elektroniske Bøger | | Bachs Briller | | Bedemand | | Internet og PC sikkerhed | | Nordic Outdoors| | Sund og Frisk | | Luksusfælden | | Kostumeideer | | Find gave ideer | | Kostumetips |